Du är här... Start

Smultron

Stiftelsen Förskolan Smultronet

Smultron

Stiftelsen förskolan Smultronet är belägen i Ulricedalskyrkan, V.Skrävlingevägen 27 i Malmö. Vi är en fristående förskola med en kristen inriktning. Huvudman är Malmö Missionsförsamling.

Förskolan startades 1990. år 2007 gjordes en större renovering av lokalerna och förskolan utökades till två avdelningar, en småbarnsavdelning “Stjärnorna” och en syskonavdelning “Solen”.

Förskolan har också förmånen att ha tillgång till en stor tomt som lockar till lek och många äventyr. Vi har bra kommunikationsmöjligheter, närhet till lekplatser och grönområden, vi har även gångavstånd till det lokala biblioteket.

Förskolans arbete leds av en styrelse där bl.a. förskolechefen och en föräldrarepresentant ingår.

Målsättning för stiftelsen Förskolan Smultronet

smultronets ingång smultronets uteplats

Vi arbetar utifrån Lpfö (läroplan för förskolan) och följer Malmö kommuns mål och riktlinjer. Smultronets målsättning är:

Vår målsättning är också att utveckla vårt arbete kring miljö och hälsa på förskolan och vi är sedan 2010 "Grön Flagg"-certifierade.