Du är här... Start > Om Oss

Vår pedagogiska verksamhet

Gunghjälpen

Vi har som mål att alla på förskolan, barn som vuxna, ska vara trygga. För oss är det grunden till bra pedagogik, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet eftersom det pedagogiska arbetet på förskolan pågår hela tiden, vid varje möte och interagerande med barnet.

Smågrupper

Samling om en liten fisk

På båda våra avdelningar arbetar vi i smågrupper tre förmiddagar i veckan, med 4-9 barn och en pedagog i varje grupp. Det gör att varje enskilt barn får mer utrymme, det skapas en gruppgemenskap och pedagogen kan anpassa dagens aktiviteter efter gruppens behov. Till smågruppens aktiviteter hör bl.a. rörelse, inneaktivitet eller uteaktivitet. När vi har samling sker det oftast också i den lilla gruppen. Centralt för all verksamhet i gruppen är att skapa trygghet och lugn i verksamheten.

Rörelse

Varje liten grupp har rörelse en gång i veckan, inomhus eller utomhus. Vi tränar bl.a. kropps-, rums- och begreppsuppfattning, samarbete, koordination och balans. Det händer ofta att vi för in andra teman som är aktuella för tillfället, vilket resulterat i bl.a. "mattegympa" "musikgympa" och "matgympa".

Inneaktivitet

En inneaktivitet kan bestå av skapande verksamhet, spel, språklekar, samtal, sagostunder m.m. Allt beroende på vad gruppen har för behov och intresse. Ibland handlar våra inneaktiviteter om aktuellt grön-flagg-tema, högtider eller årstider. I skapandeverksamheten försöker vi att lägga mest fokus på barnets egen skaparglädje och kreativitet. Det är viktigare att de får experimentera och känna på olika material än att de får ett förutbestämt alster att ta med sig hem. Det händer ofta att gruppen skapar något gemensamt, vilket ger ett utmärkt tillfälle att träna på samarbete och turtagning.

Uteaktivitet

Uteaktiviteten kan precis som inneaktiviteten bestå av många olika saker. Ibland blir det utflykt eller upptäcktsfärd, men det kan också vara en aktivitet som präglas av skapande, matematik eller naturkunskap, eller helt enkelt fri lek på gården.

Utevistelse

barn framför gunga

Alla barn har utevistelse minst en gång om dagen. Dels på förmiddagen för de barn som har uteaktivitet i sina smågrupper, och dels på eftermiddagen efter vilan. Vi har också en "utedag" i veckan, då båda avdelningar är ute tillsammans hela förmiddagen. Både barn och vuxna behöver få möjlighet att röra på sig ordentligt och andas utomhusluft för att orka med hela dagen. Vi är övertygade om att detta bidrar till friska och sunda barn. Det ger också en möjlighet att utmana sin grovmotorik och leka lekar som inte går att leka inomhus.

Kyrksamling

fint med ljus

Varje fredagsmorgon samlas alla barn på förskolan i kyrksalen. Det blir en stund med sång, dans, bön, tända ljus och frukt. De barn som vill får stanna kvar en stund extra då vi brukar prata om hur vi tar hand om oss själva, varandra, djuren och naturen. Ibland med utgångspunkt i en bibelberättelse. Kyrksamlingen är också ett bra tillfälle att berätta om och uppmärksamma olika kristna helger och traditioner.

Fri lek

Lego lego lego

Den fria leken ute och inne stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbetsförmåga, konsekvenstänkande och problemlösning. Barnen behöver därför få tid att leka utan avbrott. När barn leker tillsammans övar de sig på att komma överens, kompromissa och följa överenskomna regler. Den fria leken blir också ett tillfälle för de barn som behöver dra sig undan från gruppen att leka enskilt i lugn och ro.

Vila

kram

De barn som behöver har sovvila efter maten. De andra vilar under det som vi kallar "läsvila" eller "uppevila". En dag på förskolan är mycket intensiv och det är viktigt med en stunds avkoppling för att kunna varva ner. Under vilan läser vi böcker eller lyssnar på musiksaga.

Utflykter

barn på utflykt

Att lämna den egna gården och upptäcka någonting nytt är både spännande och utvecklande. Därför gör vi gärna utflykter. Ofta blir det ett lite mindre äventyr, som en tur till biblioteket eller en lekplats i närheten, men vi ger oss också ut på cirkus, teater, besöker stranden m.m.