Du är här... Start > Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan i bokskogen

Att ha en rak och fungerande föräldrakommunikation ser vi som en naturlig och viktig del i vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid inskolningen av nya barn för att få den kontakt som behövs med barn och föräldrar för att alla ska känna sig trygga och en bra verksamhet ska kunna bedrivas.

Vi för varje dag spontana samtal med föräldrarna och ser den vardagliga kontakten som mycket viktig och givande. Vi har även utvecklingssamtal en gång per år, oftare vid behov, och föräldramöten en gång per termin.

Som tradition på förskolan bjuder vi in föräldrar och släktingar till drop-in, luciafirande, julspel och sommaravslutning. Någon gång om året kan det bli utflykt till Skånes djurpark eller Bokskogen.

Som en del av föräldrasamverkan har vi en föräldrarepresentant i förskolans styrelse.