Du är här... Start > Solen & Stjärnorna

Solen & Stjärnorna, vår dagliga verksamhet

Stjärnorna är vår avdelning för de yngsta barnen. Här har vi plats för tolv barn och tre pedagoger. På Solen går de äldre barnen. Här har vi arton barn och tre pedagoger.

En dag på Smultronet ser ut ungefär så här:

Tid Aktivitet
07.00-08.00 Drop-in frukost
08.00-09.00 Fri lek
09.00-11.00 Samling, planerad verksamhet + utevistelse
11.00-12.00 Lunch
ca 12.15 Läsvila / sovvila. Fri lek + utevistelse
14.30 Mellanmål ute el. inne
15.00- 16.30 Fri lek ute el. inne
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger
lek i spann